Voorwaarden en Condities

Algemeen

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop aan consumenten van andere farmaceutische producten dan receptgeneesmiddelen. Voor de verkoop van geneesmiddelen op recept, zie de rubriek “Verkoop van geneesmiddelen op recept”. De aankoopvoorwaarden vormen samen met de bestelling, bevestigd door een orderbevestiging, de volledige contractuele basis van de aankoop. Aankoopvoorwaarden en andere informatie zijn alleen beschikbaar in het Noors. Consumentenaankopen zijn onder meer geregeld in

 • de Wet Aankoop Consumentengoederen de
 • wet op het herroepingsrecht
 • de marketingwet
 • Het e-commerce team
 • de wet op de persoonsgegevens

Indien deze verkoopvoorwaarden de schriftelijke vorm vereisen, gebeurt dit per brief, fax en e -mail.

Bindende koopovereenkomsten kunnen niet worden gesloten met minderjarigen zonder toestemming van de ouders. Bindende koopovereenkomsten kunnen alleen worden gesloten met personen ouder dan 15 jaar. Aankopen op krediet kunnen alleen worden gedaan met personen ouder dan 18 jaar.

Bestellingen

Uw bestelling is bindend wanneer de bestelling is ingevoerd in ons bestelsysteem. Wij zijn aan uw bestelling gebonden zolang deze overeenkomt met wat wordt aangeboden in onze online winkel. Wanneer wij uw bestelling hebben ontvangen, bevestigen wij deze en sturen wij automatisch een orderbevestiging per e-mail. Lees de orderbevestiging zorgvuldig door wanneer u deze ontvangt en controleer of de orderbevestiging overeenkomt met uw bestelling.

Informatie in de online shop

We streven ernaar om onze klanten zo nauwkeurig mogelijke informatie over onze producten te geven. Wij behouden ons echter het recht voor om (druk)fouten te maken waardoor wij niet altijd kunnen leveren volgens de informatie van onze online shop.

We behouden ons het recht voor om de bestelling of een deel ervan te annuleren als het product niet op voorraad is.

Prijzen

De totale kosten van de aankoop worden aangegeven op het moment van de bestelling en omvatten alle kosten die verband houden met de aankoop, zoals verzending, verpakking, enz.

We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat online prijzen altijd correct zijn, maar prijsfouten kunnen voorkomen. Daarom behouden wij ons het recht voor om fouten te maken. Verder behouden wij ons het recht voor dat de door u bestelde artikel(en) niet op voorraad zijn.

Houd er bij het online kopen van geneesmiddelen op recept rekening mee dat er kleine prijswijzigingen kunnen zijn, waardoor het gereserveerde bedrag op de pinpas enigszins kan afwijken. Het juiste bedrag van uw recepten wordt in mindering gebracht wanneer de receptartikelen worden opgehaald voor verzending naar ons. Door bij ons te betalen worden alle kleine prijswijzigingen geaccepteerd. 

Bij een prijswijziging die beduidend hoger is dan de in de bestelling aangegeven prijs wordt u per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld en wordt u gevraagd informatie te verstrekken over de wenselijkheid van het verder voorbereiden van de bestelling. Als er een prijswijziging is die lager is dan de prijs die in de bestelling is aangegeven, wordt u niet op de hoogte gebracht totdat de bestelling is afgeleverd / ontvangen.

Levering en vertragingen

Het inbrengen van de producten vindt plaats volgens de methoden, op de plaats en op het tijdstip zoals aangegeven in de orderbevestiging. Wij zijn verantwoordelijk voor de goederen totdat u ze in bewaring neemt, dat wil zeggen totdat u de goederen in uw bezit heeft ontvangen.

Indien de bezorging van de producten vertraging ondervindt, zullen wij u, zodra wij hiervan op de hoogte zijn, informatie verstrekken over en eventueel wanneer de levering kan plaatsvinden, of indien het product of de producten niet op voorraad zijn.

Afhankelijk van de aard van de producten en de duur van de vertraging kan de gebruiker, afhankelijk van de omstandigheden, de koopprijs inhouden, levering vragen, schadevergoeding vragen of de overeenkomst ontbinden.

Onderzoek van de producten

Na ontvangst van de producten dient u, zodra u daartoe in de gelegenheid bent, te controleren of de levering in overeenstemming is met de orderbevestiging, of de producten tijdens het transport zijn beschadigd of dat er gebreken of gebreken aan de producten zijn.

Klacht

Als de producten defect of defect zijn wanneer u de producten in uw bezit ontvangt, kunt u, afhankelijk van de omstandigheden, verzoeken om het defect te corrigeren, terug te sturen, te verlagen, te vergoeden of om de aankoop te annuleren.

Kennisgeving van productgebreken kan mondeling of schriftelijk aan ons worden doorgegeven door de klantenservice binnen een redelijke termijn nadat het defect of defect is ontdekt *. U heeft echter altijd een klachttermijn van twee maanden. Om bewijsredenen raden wij u aan een klacht in te dienen bij de klantenservice.

Wij bevestigen de ontvangst van alle klachten schriftelijk.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop